வீடியோ தொகுப்புகள்

சத்தியத்தின் இன்றைய நிலை - துபாய் தலைமை மர்கஸ்

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் பி.ஜே - புதுவலசை.

1. வித்ரும் குனூத்தும்

 

2. சுன்னத் ஜமாஅத்தினர் யார்

 

3. ஷிர்க் நடக்கும் பள்ளியில் தொழலாமா?

 

4. சித்து வேலைகள் உண்மையா? (1) 

5. சித்து வேலைகள் உண்மையா? (2) 

நன்றி சகோ. பஜ்ரின் யூ டியூப் வழியாக