ஆரோக்கிய தகவல்

கம்ப்யூட்டர் விசன் சின்றோம் - Computer Vision Syndrome (CVS)

16/08/2010 13:26
இன்றைய நவீன யுகத்தில் கணினி தொடர்பில்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது என்ற நிலை உருவாகி இருக்கிறது. பெரும்பாலான வாலிபர்கள், சிறுவர்கள் என புதிய தலைமுறையினர் அதிகமாகவே இந்த கணினியால் கவரப்பட்டு இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு இந்த செய்தி ஒரு விழிப்புணர்வு...
<< 1 | 2 | 3