இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் - நாளை நடக்கிறது

10/12/2010 14:33

மதுரை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையும் ஒரு இஸ்லாமிய இயக்கமும் சேர்ந்து நாளை சனிக்கிழமை நமதூரில் கண் சிகிச்சை முகாமுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். இதற்கு தாசின் அரக்கட்டளை நிதியுதவி அளித்துள்ளது.