இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் - PJ

25/05/2009 09:45

 

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்...

கடந்த 27-5-2009 அன்று புதுவலசையில் நடந்த இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சியில் சகோதரர் பி. ஜெய்னுல் ஆபிதீன் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.