உமர் ஊரணி வழியாக புதுவலசை - பனைக்குளம் தார்ச்சாலை அமைக்கும் பணி துவக்கம்

04/05/2011 09:12

நமதூர் ஜாமியா பள்ளிவாசல் முதல் உமர்  ஊரணி மற்றும் கோப்பத்தப்பா தர்ஹா வழியாக தார்ச்சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறது.