தாசின் அறக்கட்டளை சார்பில் மீண்டும் துவங்கப்பட்டுள்ள திருக்குர்ஆன் ஓதும் போட்டி - Photo

01/08/2012 20:54

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்....

நமதூர் தாசின் அறக்கட்டளை சார்பில் கடந்த வருடம் சில பிரச்சனைகளால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்த தாசின் அறக்கட்டளை சார்பாக நடத்தப்பட்டு வந்த திருக்குர்ஆன் ஓதும் போட்டி இந்த வருடம் மீண்டும் துவங்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது.