நடுவானில் விமானி மரணம் 250 பேருடன் விமானம் தரையிறக்கம் - மலேசியா நண்பன் செய்தி

14/10/2010 13:18

செய்தி சகோதரர் ஜாஹிர் உசேன் மலேசியாவில் இருந்து.