நமதூர் மலேசியா வாழ் மக்களின் பெருநாள்

11/09/2010 10:59

நமதூர் மக்கள் பெரும்பாலானோர் மலேசியாவில் குடியுரிமை பெற்று வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்களின் சிலரின் பெருநாள் தொழுகை புகைப்படங்கள் கீழே....

 

சிக்கந்தர் ஷா அன் பிரதர்ஸ் 

புகைப்படம் -  காதர் ஹசன் மலேசியா