நமதூர் ஊராட்சி மன்றத்தின் சார்பாக நமதூரில் குப்பைத்தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது:

17/09/2012 15:14

நமதூர் ஊராட்சி மன்றத்தின் சார்பாக நமதூரில் குப்பைத்தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது:

 
நமதூரில் உள்ள பஸ்நிலையம் முதல் கடற்க்கரை வரை  ஆங்காங்கே குப்பைத்தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் மக்கும் குப்பைகள்  மற்றும் மக்காத குப்பைகள் என எழுதப்பட்டு 7 இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.