விரிவாக்கப்பட்ட ஏகதுவமையத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஜும்மா

23/04/2011 16:12

 

 நமதூர் ஏகதுவமையம் விரிவாக்கப்பணிகள் ஓரளவுக்கு முடிவடைந்துள்ளது, நேற்று நடந்த ஜும்மா தொழுகையில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.